Zdravotní masáž

Tato masáž je sestavena z různých fyzioterapeutických léčebných, rehabilitačních a regeneračních metod a technik.

Oproti běžným, známým masážím (relaxační, regenerační, sportovní, švédská) jde o masáž velice hloubkovou. Při práci s problémovými partiemi můžete pociťovat velký tlak, v problematických partiích můžete ucítit i bolest. V mnoha případech je potřeba spolupráce klienty- prodýchání, cílená relaxace partie, s kterou terapeut pracuje. Bolest vnímá a snáší každý člověk jinak, souhra terapeuta s klientem zajistí, aby případná bolest byla příjemná, úlevná, snesitelná.

Zdravotní masáž je léčebnou rehabilitační metodou, při již vniklých bolestech, degeneracích či onemocnění páteře, bolestí zad, kloubů a svalů i jiných zdravotních obtížích, jakými je vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, otoky a brnění končetin, pískání v uších atd.

Zdravotní masáž je  využívána jako preventivní prostředek právě před vznikem bolestí páteře, svalových a kloubních bolestí, ale i jiných zdravotních obtíží. Dokáže kompenzovat jakékoli přetížení či jednostranné zatížení jedince.

 

Masáž probíhá individuálně, je vždy přizpůsobena momentálním specifickým obtížím klienta, jeho životnímu stylu a aktuálním pohybovým stereotypům klienta.

Při  masáži zohledňujeme stav svalů, kloubů, cévního a lymfatického systému, stav vnitřních orgánů, jakékoli jiné zdravotní obtíže jedince, prodělané úrazy, operace, psychický stav klienta.

Zdravotní  masáž danou jasnou strukturu a postup - tedy postupně pracuje se všemi tkáněmi. Přesto probíhá individuálně. Je vždy přizpůsobena specifickým bolestem a problémům, kterými klient trpí. Dále jeho životnímu stylu. Kdykoli se při masáži objeví cokoli jako problematické, terapeutka vždy použije i jiné techniky, které daný problémem začnou okamžitě řešit. 

Zdravotní masáž je cílená anatomická masáž, která uvolní svaly, které mohou být přetížené pohybovými stereotypy, svaly stažené drážděním kořenových nervů, úrazem, či je somatickým projevem psychiky jedince. Oproti běžným masážím pracuje nejen s povrchovými svaly, ale pracujeme se třemi svalovými vrstvami. Uvolňuje svaly stažené následkem dráždění kořenových nervů. Nebo staženém vlivem nervových imlupsů, které jsou vysílány z mozku, tedy jakékoli psychické stresové a traumatické prožitky jedince.

Dále pracuje s kloubními spojeními. Cíleně uvolňuje veškeré šlachy i svalové úpony ovlivňující funkci daných kloubů. Kromě masáže používáme k uvolnění svalů i v této terapeutické masáži trakční, mobilizační i reflexní metody. Pak může docházet k bezbolestnému pohybu kloubů a páteře. Tento ojedinělý účinek našich terapií oceňují i lidé s artrózami kloubů: při artroze dochází k rozpadem tkání kloubu, tyto artrózou odštěpené části tvoří jakési „ slepení“ kloubu a pohyb je pak obtížný a bolestivý. Naše metody pomáhají tedy na špatný pohyb kloubů vzniklý svalovým přetížením, nedostatečným pohybem i degenerativním poškozením kloubu.

 

 

délka: 30 min 60 min 90 min 120 min    
  280 Kč 450 Kč 650 Kč 850 Kč